Mikä operantti? Mikä positiivinen?

Operantti ehdollistaminen

on tieteellinen käsite, joka yksinkertaisesti sanottuna merkitsee oppimista käyttäytymisen seurauksista. Seuraukset voivat olla käytöstä lisääviä (vahviste), sitä vähentäviä (rankaisu), tai seuraukset voivat olla myös neutraaleja (sammuttavia).

Eläinkoulutuksessa sanaan “positiivinen” ei sisälly tunnesisältöä, vaan merkitys on puhtaan matemaattinen: jotain lisätään ympäristöön. Palkkion käyttö on eläimen tavoitteleman miellyttävän asian lisäämistä eläimen ympäristöön, jolloin myös käyttäytymisen todennäköisyys tapahtua uudelleen lisääntyy. Operantti ehdollistaminen positiivisen vahvisteen avulla tarkoittaa halutun käyttäytymisen lisäämistä palkitsemalla koira jollain sen tavoittelemalla. Periaate on varsin yksinkertainen: sitä saat, mitä vahvistat. On lopulta vahvisteen toimivuudesta ja kouluttajan taidoista kiinni, saatko kuitenkaan sitä mitä olit ajatellut. Suurimpaan osaan koulutusongelmista syy löytyy toimimattomasta vahvisteesta ja sen oikeanlaisen käytön puutteista.delfi

Operantti ehdollistaminen ja positiivinen vahviste yhdistetään usein myös ns. naksutinkoulutukseen. Tarkasti ottaen ne eivät ole kuitenkaan täysin samoja asioita: operantti ehdollistaminen on tiedettä, naksutinkoulutus  taasen popularisoitua tiedettä ja enemmänkin koulutusfilosofia, jossa pääpaino on eläinten hyvinvoinnilla ja operantin nelikentän P+/R- akselia pyritään välttämään. Tämähän ei ole tietenkään negatiivinen asia, koska palkkion käytöllä saadaan hyvinvoinnin lisäksi myös hyvin käyttäytyviä koiria.

Naksutinkouluttaa voidaan ilman naksutinta ja kaikki naksuttimen käyttö ei ole naksutinkoulutusta

Naksutin on erinomainen koulutuksen apuväline tarkan ajoituksen merkkaamisessa. Sen ääni on myös eläimelle yksiselitteinen, mikäli sitä vain käytetään yksiselitteisesti. Naksutin toimii ehdollisena vahvisteena, jota seuraa aina ehdoton vahviste. Fyysisenä esineenä sitä tarvitaan kuitenkin verrattain harvoin. Perustaitojen harjoittelussa sitä ei tarvita välttämättä lainkaan. Useimmissa tilanteissa ”hyvä”-sana tms. on täysin käyttökelpoinen ehdollinen vahviste merkitsemään koiralle oikein tekemisen hetken.

Emme järjestä erillisiä “naksutinkursseja”, sillä koulutusteknologiaa ja tutkimustietoa ei mielestämme voi, eikä tarvitse, erotella erilliselle kurssille. Minkä teorian pohjalta silloin opettaisimme ja toimisimme niillä muilla kursseilla, jotka eivät ole “naksutinkurseja”? Oppiminen ja sen teoreettinen viitekehys on aina sama (operantti-klassinen ehdollistuminen), kutsuipa koulutusta sitten naksutteluksi tai viettipakoksi (koulutus näissä kahdessa toteutetaan täysin luonnollisesti täysin eri tavoin).

Voit itsenäisesti tutustua eläinkoulutusta käsitteleviin kirjoihin ja nettisivuihin, joita olemme koonneet linkkisivulle. Lisätietoa eläinkoulutuksesta ja sen historiasta, klassisesta ja operantista ehdollistamisesta, naksutinkoulutuksesta ja käytännön koulutusta saat meiltä.ope4

 

 

 

Vastaa