Mistä ”tottelevainen” koira on tehty?

Tiesitkö, että viikossa on 168 tuntia, eli 10 080 minuuttia? Kymmenen minuutin treeni koiran kanssa on viikon kokonaispituudesta alle 1 ‰. Toisin sanoen 99,9 % ajasta koira ei ole ”treeneissä”. Käymällä kerran viikossa koirakoulussa tunnin harjoituksissa, vie se viikosta aikaa alle 6 ‰. Tällöin koira tekee silti vielä 99,4 % ajasta jotain muuta kuin on omistajansa suunnittelemassa koulutustilanteessa.

Perustottelevainen?

Sana ”tottelevaisuus” on lainausmerkeissä sen vuoksi, että se viittaa enemmän tai vähemmän inhmilliseen käyttäytymiseen, jota koira ei voi esittää. Koiran käyttäytyessä omistajansa mielestä ei-toivotulla tavalla, kutsutaan sitä ”tottelemattomaksi”, ”tuhmaksi” tai ”kovapäiseksi”. Aikamoista eläimen inhimillistämistä ja kukkahattuilua, joka johtaa helposti erilaisiin selityksiin johtajuudesta ym. eläinkoulutuksen kannalta pseudotieteellisistä asioista. Tämä taas johtaa usein menetelmiin, joiden käyttö ei välttämättä ole koiran hyvinvoinnin kannalta edullinen, eikä myöskään nykyisen oppimiskäsityksen mukainen.

Tottelemattomuudella tarkoitettaneen tilannetta, että koira ei reagoi annettuun vihjeeseen, vaikka se olisi joskus niin saattanut tehdäkin. Mikäli koira toimii kotona halutulla tavalla, tulkitaan se helposti osaamiseksi, mutta kun se ei enää pihalla osaakaan, sanotaan sen olevan ”tottelematon”. Kyse on kuitenkin siitä, että koira ei osaa kyseistä käytöstä juuri kyseisessä tilanteessa. Ärsykekontrolli on puutteellinen, itse käytöstä merkitsevä vihje on jokin ihan muu kuin ohjaaja kuvitteli, vihjettä ei ole koskaan edes liitetty käytökseen, käytöstä ei ole yleistetty eri paikkoihin, sitä ei siedätetty eri häiriöihin jne., tai käytöksellä ei yksinkertaisesti ole vielä riittävästi toistoja takana ollakseen refleksinomainen.

Usein koiranomistajat vastaavat kysyttäessä miksi he ovat tulleet koirakouluun, että he toivovat saavansa koirastaan ”sellaisen tottelevaisen”. Koiran niin sanottu ”yleinen tottelevaisuus” tai ”perustottelevaisuus”, syntyy kuitenkin arjen käytänteissä ja sen niistä oppimista toimintatavoista. Arjessa koira tarvitsee kaikkia perustaitoja ja jotta koira käyttäytyisi ”tottelevaisesti”, on näitä taitoja harjoiteltava ihan ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kerran viikossa tunnin (0,6%) verran koirakoulussa käyminen jää pelkäksi temppukouluksi, jos toiminta arjessa loppuviikon ajan (99,4%) on erilaista. Koirat oppivat tilanteiden samankaltaisuuksista ja oppivat varsin nopeasti toimintatavan tietyssä kontekstissa, mutta eivät automaattisesti yleistä sitä muualle. Usein kuulee sanottavan:”kyllä se kotona osaa”. Koiranohjaajia opettavat kuulevat vähintään yhtä usein myös: ”täällä (treeneissä) se tekee aina niin hienosti mutta kotona on ihan mahdoton”. Koirat ovatkin hieman kuin pikkulapset: vaikka ne eivät puhu, ne kertovat kotioloistaan omalla käyttäytymisellään. Koska koulutuskentällä toimitaan yleensä aina tieyttyjä rutiineja noudattaen, oppii koira muutaman kerran jälkeen kentän pelisäännöt. Jotta oppiminen siirtyisi myös kotiin, tulisi omistajan toimia jokaisessa vuorovaikutustilanteessa koiransa kanssa yhtä selkeästi ja johdonmukaisesti.

Voit muuttaa vain omaa käyttäytymistäsi

Sujuva ja mutkaton koiran ja ihmisen välinen yhteiselämä vaatii sen vuoksi usein ihmiseltä enemmän tai vähemmän omien elämäntapojen muuttamista. Luonnollisesti joillekin koiran omistajille rutiininomainen säännöistä kiinnipitäminen, tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti ponnisteleminen on helpompaa kuin toisille. Pystyyhän osa tupakoitsijoistakin lopettamaan tupakoinnin ilman sen suurempia vaikeuksia. Osa sen sijaan tekee säännöllisin välein tupakkalakkoja ja jollakin saattaa olla muodostunut perinteeksi aloittaa aina joulun jälkeen laihdutuskuuri tai tipaton tammikuu. Koiran kanssa tällainen kuuriluontoisuus toimii yhtä huonosti kuin laihduttamisessa tai tupakoinnin lopettamisessa. Laihdutuskuurien jälkeen kilot tulevat yleensä takaisin ennemmin tai myöhemmin, usein vielä kaupanpäällisten kanssa. Myös koiran käytös muuttuu vähitellen takaisin sitä itseään hyödyttävään suuntaan, mikäli arjen rutiineista ja toimintatavoista aletaan lipsua. Kerran tai pari tavoitekäytöksen onnistuneesti tehnyt koira ei automaattisesti toimi samalla tavalla muutaman päivän tai viikon päästä, mikäli käytöstä ei tavalla tai toisella ylläpidetä.

Oman käyttäytymisen muuttaminen on yleensä koulutuksen vaikein osuus, mutta se on edellytys koiran käyttäytymisen muuttamiselle. Mikäli toimit tänään samoin kuin eilen, mikään ei muutu koiran käytöksessä. Jos olet tyytyväinen eiliseen, ei minkään muuttaminen ole edes välttämätöntä. Jos koira edellisessä harjoituksessa osasi istua sekunnin sisällä vihjeestä, sinun on nostettava vaatimustasoasi ja hyväksyttävä 0,9 sekunnin sisällä tapahtuvat istumiset, eli muutettava käyttäytymistäsi. Oman ajattelun ja joskus lujaankin piintyneiden tapojen muuttaminen ei välttämättä ole yksinkertaista mutta mahdollista. Hyvässä koirakoulussa saat selkeän ohjeistuksen ja kannustusta treenien sujumiselle. Tavoitteena on opettaa koiran omistajalle iloiseen ja tuloksekkaaseen vuorovaikutukseen johtavan toimintamallin omaksumista.

Voimme parhaassakin tapauksessa kuitenkin näyttää ainoastaan suunnan – jokaisen on kuljettava matkansa itse.

 

Vastaa