KOULUTUKSET

TOKO
Tokolla tarkoitetaan arkikielessä sekä koirien tottelevaisuuskoulutusta että tottelevaisuuskokeita. Alun perin toko kehitettiin tavallisten seurakoirien kouluttamisen motivaatioksi ja osaamisen mittariksi. Myöhemmin siitä kehittyi kilpailulaji, jonka maailmanmestaruuksia on tullut myös Suomeen. Tokossa on neljä luokkaa: alokasluokka, avoinluokka, voittajaluokka sekä erikoisvoittajaluokka, jonka sisältö on kansainvälisesti vertailukelpoinen ja jossa kansainväliset kilpailut käydään. Arkikielessä toko ja tottis esiintyvät jossain määrin synonyymeinä kuvaamaan koirien tottelevaisuuskoulutusta, joskin tottiksella voidaan tarkoittaa myös palveluskoiralajien tottelevaisuusosiota. Toisin kuin varsinainen toko, pk-lajeissa tottelevaisuusosio ei ole erillinen koelaji vaan varsinaista erikoistumista vaativan lajin (esim. jälki, haku, suojelu jne.) yksi osuus. Sen sisältö on tokosta jossain määrin poikkeava. Tokokursseillemme voivat tietenkin osallistua myös pk-lajeihin tähtäävät, sillä käytösten koulutusvaihe ei ole lajista riippuvainen. Ryhmiä on kaksi: tokon pohjatyö ja tokon jatko. Kaikki tokoryhmät ovat tarkoitettu jatkoryhmiksi peruskurssimme käyneille.

Tokon pohjatyö: Käytösten opetus

Ennen tottelevaisuuskokeisiin ilmoittautumista on tietenkin syytä kouluttaa koiralle tarvittavat käytökset. Nämä käytökset eivät ole mitään spesiaaliosaamista vaativia temppuja, vaan arjen tilanteissa tarvittavia arkisia käytöksiä, kuten perusasento (=ohjaajan vasemmalla puolella istuminen), luoksetulo, vierellä kulkeminen, paikallaan pysyminen. Vahvat perustaidot omaavalla koiralla nämä ovat todennäköisesti jo olemassa. Tokossa on myös toki hieman spesifimpiäkin temppuja, kuten esteen yli hyppäämistä (kätevä taito esim. autoon menossa), esineen noutoa (kerää omat lelunsa lattialta tai hakee jääkaapista saunajuomat ja puuvajasta saunapuut), hajuerottelua (haistelu lienee useimpien koirien luontaisesti osaamaa) ja liikkumista haluttuun suuntaan. Tokon kaikki käytökset ovat eriasteisia sovellutuksia koiran perustaidoista, joten vahvoilla perustaidoilla edistyminen on sujuvaa ja käytöksistä saadaan vahvoja. Ennakko-osaamisena kaikkiin tokoryhmiin onkin vähintään perustaitojen riittävä hallinta. Perusasento, luoksetulo, seuraaminen Jokaisen koiran päivittäin tarvitsemat taidot. Tokossa perusasentoa ja seuraamista tarvitaan ylivoimaisesti eniten. Nouto Esineen nouto on yksi kohdetyöskentelyn sovellutus. Erilaiset avustajakoiran toiminnot kuten oven avaaminen ja sulkeminen tai esineiden nostaminen, ovat noudon variaatioita. Rullailmaisu, eli patukan suuhun ottaminen, on käyttökelpoinen ilmaisutapa esim. hajuerottelussa. Hajuerottelu/Tunnistusnouto Hajutunnistusta tarvitaan erilaisissa etsintätehtävissä (raha, huumeet, pommit, syövät, epilepsia, sienet [syötävät ja homeiset], kadonneet ihmiset ja eläimet, tokon tunnistusnouto jne.). Pääsääntöisesti jokainen koira osaa haistella ja se on sille lajityypillistä. Koiran hajuaisti on ilmiömäinen ihmiseen verrattuna. Tästä syystä tokon tunnistusnouto tai mikä tahansa muu hajun tunnistamiseen perustuva käytös on helppo opettaa, mikäli koulutuksen perusperiaatteet ja -edellytykset ovat kunnossa. Koulutus on teknisesti ottaen vain hajun yhdistäminen haluttuun ilmaisuun. Käytännössä hajujen kanssa toimiminen on aina haastavaa hajun kontaminaatioriskin vuoksi ja jota tapahtuu käytännössä aina jonkin verran. Miinakoiran koulutuksessa ei ole varaa virheisiin, joten koulutus on äärimmäisen vaativaa silloin kun panokset ovat kovat. Hajuerottelu on kuitenkin mitä mainiointa koiran virikkeellistämistä ja erinomaista omistajan koulutustaitojen kehittämistä tavalliselle kotikoirallekin. Estehyppy Suunnat

Tokon jatko: Kokeeseen valmistavat harjoitukset

Kun käytökset on opetettu ja nimetty, alkaa niiden varsinainen harjoittelu. Kun tavoitteena pidetään käytöstä, joka toimii luotettavasti kontekstista riippumatta, on sitä myös harjoiteltava erilaisissa konteksteissa ja eri tavoin varioiden. Sääntökirjassa mainittua suoritustapaa orjallisesti harjoitellessa ei voida saavuttaa samanlaista varmuutta kuin harjoitusta varioiden. Mekaaniseen lihasmuistiin se toki voi jäädä ja tuoda siten myös menestystä mutta käytöksen suoritusvarmuus on vaarassa romahtaa heti, kun kontekstiin tulee jokin muuttuva tekijä. Sen vuoksi sitä on syytä harjoitella hallitusti mahdollisimman monipuolisesti. Tosiasiassahan moni tokokoira osannee tokon sääntökirjan mukaisen suoritusjärjestyksen ulkoa ja tekisi radan ilman ohjaajaakin. Tästä syystä tuomarilla olisi mahdollisuus muuttaa suoritusjärjestystä. Osittain käytännön syistä johtuen järjestystä harvoin kuitenkaan muutetaan, vaikka tässä voi ollakin tuomarikohtaisia eroja. Harjoituksissa harjoitellaan tokossa mainittuja suoritteita monin eri tavoin varioiden. Harjoituksissa harjoitellaan liikkeenohjaajana, koetoimitsijana ja tuomarina toimimista kukin vuorollaan, jolloin kokeen kulku tulee mahdollisimman tutuksi myös niille, joilla koevihko on vielä puhdas. Kun kokeen kulun tuntee mahdollisimman hyvin, vähentää se osaltaan jännitystä ja kynnystä lähteä ensimmäistä kertaa kokeisiin. Harjoitusten tavoitteena on myös saada käytöksiin varmuutta erityisesti arkielämän helpottamiseksi. Kun käytös onnistuu luotettavasti arjessa, se onnistuu varmasti myös erilaisissa koeympäristöissä. Edellytys kokeisiin valmistaviin ryhmiin ovat riittävät perustaidot sekä nimetyt käytökset. Kaikki luokat
OLEMME SOMESSA
SIJAINTI TAMPERE
YHTEYSTIEDOT etunimi.sukunimi@iloisetoppijat.fi

KOULUTUKSET

TOKO
Tokolla tarkoitetaan arkikielessä sekä koirien tottelevaisuuskoulutusta että tottelevaisuuskokeita. Alun perin toko kehitettiin tavallisten seurakoirien kouluttamisen motivaatioksi ja osaamisen mittariksi. Myöhemmin siitä kehittyi kilpailulaji, jonka maailmanmestaruuksia on tullut myös Suomeen.  Tokossa on neljä luokkaa: alokasluokka, avoinluokka, voittajaluokka sekä erikoisvoittajaluokka, jonka sisältö on kansainvälisesti vertailukelpoinen ja jossa kansainväliset kilpailut käydään. Arkikielessä toko ja tottis esiintyvät jossain määrin synonyymeinä kuvaamaan koirien tottelevaisuuskoulutusta, joskin tottiksella voidaan tarkoittaa myös palveluskoiralajien tottelevaisuusosiota. Toisin kuin varsinainen toko, pk- lajeissa tottelevaisuusosio ei ole erillinen koelaji vaan varsinaista erikoistumista vaativan lajin (esim. jälki, haku, suojelu jne.) yksi osuus. Sen sisältö on tokosta jossain määrin poikkeava. Tokokursseillemme voivat tietenkin osallistua myös pk-lajeihin tähtäävät, sillä käytösten koulutusvaihe ei ole lajista riippuvainen. Ryhmiä on kaksi: tokon pohjatyö ja tokon jatko. Kaikki tokoryhmät ovat tarkoitettu jatkoryhmiksi peruskurssimme käyneille.

Tokon pohjatyö: Käytösten

opetus

Ennen tottelevaisuuskokeisiin ilmoittautumista on tietenkin syytä kouluttaa koiralle tarvittavat käytökset. Nämä käytökset eivät ole mitään spesiaaliosaamista vaativia temppuja, vaan arjen tilanteissa tarvittavia arkisia käytöksiä, kuten perusasento (=ohjaajan vasemmalla puolella istuminen), luoksetulo, vierellä kulkeminen, paikallaan pysyminen. Vahvat perustaidot omaavalla koiralla nämä ovat todennäköisesti jo olemassa. Tokossa on myös toki hieman spesifimpiäkin temppuja, kuten esteen yli hyppäämistä (kätevä taito esim. autoon menossa), esineen noutoa (kerää omat lelunsa lattialta tai hakee jääkaapista saunajuomat ja puuvajasta saunapuut), hajuerottelua (haistelu lienee useimpien koirien luontaisesti osaamaa) ja liikkumista haluttuun suuntaan. Tokon kaikki käytökset ovat eriasteisia sovellutuksia koiran perustaidoista, joten vahvoilla perustaidoilla edistyminen on sujuvaa ja käytöksistä saadaan vahvoja. Ennakko-osaamisena kaikkiin tokoryhmiin onkin vähintään perustaitojen riittävä hallinta. Perusasento, luoksetulo, seuraaminen Jokaisen koiran päivittäin tarvitsemat taidot. Tokossa perusasentoa ja seuraamista tarvitaan ylivoimaisesti eniten. Nouto Esineen nouto on yksi kohdetyöskentelyn sovellutus. Erilaiset avustajakoiran toiminnot kuten oven avaaminen ja sulkeminen tai esineiden nostaminen, ovat noudon variaatioita. Rullailmaisu, eli patukan suuhun ottaminen, on käyttökelpoinen ilmaisutapa esim. hajuerottelussa. Hajuerottelu/Tunnistusnouto Hajutunnistusta tarvitaan erilaisissa etsintätehtävissä (raha, huumeet, pommit, syövät, epilepsia, sienet [syötävät ja homeiset], kadonneet ihmiset ja eläimet, tokon tunnistusnouto jne.). Pääsääntöisesti jokainen koira osaa haistella ja se on sille lajityypillistä. Koiran hajuaisti on ilmiömäinen ihmiseen verrattuna. Tästä syystä tokon tunnistusnouto tai mikä tahansa muu hajun tunnistamiseen perustuva käytös on helppo opettaa, mikäli koulutuksen perusperiaatteet ja - edellytykset ovat kunnossa. Koulutus on teknisesti ottaen vain hajun yhdistäminen haluttuun ilmaisuun. Käytännössä hajujen kanssa toimiminen on aina haastavaa hajun kontaminaatioriskin vuoksi ja jota tapahtuu käytännössä aina jonkin verran. Miinakoiran koulutuksessa ei ole varaa virheisiin, joten koulutus on äärimmäisen vaativaa silloin kun panokset ovat kovat. Hajuerottelu on kuitenkin mitä mainiointa koiran virikkeellistämistä ja erinomaista omistajan koulutustaitojen kehittämistä tavalliselle kotikoirallekin. Estehyppy Suunnat

Tokon jatko: Kokeeseen

valmistavat harjoitukset

Kun käytökset on opetettu ja nimetty, alkaa niiden varsinainen harjoittelu. Kun tavoitteena pidetään käytöstä, joka toimii luotettavasti kontekstista riippumatta, on sitä myös harjoiteltava erilaisissa konteksteissa ja eri tavoin varioiden. Sääntökirjassa mainittua suoritustapaa orjallisesti harjoitellessa ei voida saavuttaa samanlaista varmuutta kuin harjoitusta varioiden. Mekaaniseen lihasmuistiin se toki voi jäädä ja tuoda myös menestystä mutta käytöksen suoritusvarmuus on vaarassa romahtaa heti, kun kontekstiin tulee jokin muuttuva tekijä. Sen vuoksi sitä on syytä harjoitella hallitusti mahdollisimman monipuolisesti. Tosiasiassahan moni tokokoira osannee tokon sääntökirjan mukaisen suoritusjärjestyksen ulkoa ja tekisi radan ilman ohjaajaakin. Tästä syystä tuomarilla olisi mahdollisuus muuttaa suoritusjärjestystä. Osittain käytännön syistä johtuen järjestystä harvoin kuitenkaan muutetaan, vaikka tässä voi ollakin tuomarikohtaisia eroja. Harjoituksissa harjoitellaan tokossa mainittuja suoritteita monin eri tavoin varioiden. Harjoituksissa harjoitellaan liikkeenohjaajana, koetoimitsijana ja tuomarina toimimista kukin vuorollaan, jolloin kokeen kulku tulee mahdollisimman tutuksi myös niille, joilla koevihko on vielä puhdas. Kun kokeen kulun tuntee mahdollisimman hyvin, vähentää se osaltaan jännitystä ja kynnystä lähteä ensimmäistä kertaa kokeisiin. Harjoitusten tavoitteena on myös saada käytöksiin varmuutta erityisesti arkielämän helpottamiseksi. Kun käytös onnistuu luotettavasti arjessa, se onnistuu varmasti myös erilaisissa koeympäristöissä. Edellytys kokeisiin valmistaviin ryhmiin ovat riittävät perustaidot sekä nimetyt käytökset. Kaikki luokat
SIJAINTI TAMPERE
YHTEYSTIEDOT etunimi.sukunimi@iloisetoppijat.fi
OLEMME SOMESSA  
ILOISET OPPIJAT
ILOISET OPPIJAT